Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 11, 2022 in Rodzina |

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Często jest tak, gdy para się rozwodzi a nie zrobili podziału majątku w sądzie dochodzi do kłótni i nawet przed rozprawą, kto co bierze. Teraz pytanie jak rozdzielić podział majątku wspólnego po rozwodzie? Dowiesz się wszystko co powinieneś wiedzieć z tego artykułu.

Podział takiego majątku wspólnego po ówczesnym rozwodzie. Radca prawny do podziału owego majątku po rozwodzie byli już małżonkowie muszą zmierzyć się jeszcze z takową kwestią. Orzeczenie rozwodu powoduje ustanowienie majątku wspólności ustawowej, która postała z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Jak wygląda owa sprawa o podział majątku? Co, również wchodzi w skład takiego podziału? Ile trwa takowa sprawa?

Informacje co wchodzi w skład majątku wspólnego takich małżonków? Co do zasady, każdy majątek podlegający podziałowi to wszystkie takowe składniki majątkowe, które zostały nabyte przez małżonków w trakcie trwania ich ślubu, niezależnie od tego, kto z małżonków przyczynił się do jego powstania i zakończenia. Majątek małżeński jest wspólnością ustawową obejmuje to też przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków, bądź przez jednego z nich, co oznacza majątek wspólny.

Można Sobie wyobrazić sytuację, w której mąż osiąga idealnie ogromne dochody sięgające, nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, a żona owego męża jest zatrudniona za średnią krajowa. Niezależnie od tego, wszystkie składniki wejdą do majątku wspólnego i będą podlegać podziałowi po ich rozwodzie.

Sprawy rozwodowe odbywają się przed właściwym miejscowo sądem okręgowym, który z kolei sprawy o dział majątku, wspólnego małżonków, należą tylko do właściwości sądu rejonowego. W niektórych przypadkach, gdy sąd okręgowy w owej sprawie o rozwód nie rozstrzygnął o równym podziale bądź w ogóle nie dokonał wyboru, wówczas należy udać się i złożyć kolejną sprawę o podział majątku do sądu rejonowego.
Owy wniosek do takiego sądu będzie kosztował opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Jak wygląda, taka sprawa o podział majątku? Większość takich spraw o dział majątku wspólnego zazwyczaj kończy się w sądzie, natomiast warto tu zaznaczyć, że można również dokonać podziału majątku na drodze umowy, którą nazywamy umowa porozumienia, choć najczęściej strony nigdy nie mogą się porozumieć w takowej kwestii i sprawa trafia do sądu, gdzie sąd rozstrzyga taki konflikt.
Warto pamiętać o paru regułach związanych z takową sprawą. W Skład i wartość majątku wspólnego małżonków sąd obowiązany jest ustalić z urzędu! Stąd też nawet jeśli we wcześniejszym wniosku o podział nie zostały wpisane ujawnione składniki majątku, to należy liczyć się z faktem, że w trakcie postępowania sądowego może okazać się, że skład majątku jest szerszy niż wskazano go w owym wniosku. Sąd na rozprawie rozpyta strony postępowania w zakresie co wchodzi w taki skład majątku.
Druga ważna reguła postępowania w sądzie to ustalenie całkowitej wartości majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej według ich cen obowiązujących w chwili zamknięcia takowej rozprawy.

Trudnością jest stwierdzić ile będzie trwała owa rozprawa sądowa o podział majątku danych małżonków. Czasem może zdarzyć się, że taka sprawa będzie trwała parę dni a czasem dojdzie do tego, że jedna rozprawa będzie ciągnąć się nawet do pół roku. Są przypadki gdzie takowa sprawa trwa nawet 2 lata po zakończeniu małżeństwa, więc czasu owej rozprawy nie da się wyliczyć i opisać dokładnie, w zależności o jaki tutaj też chodzi podział.

Sądowy podział dotyczy całego wspólnego majątku. Rozliczenie podlega w całości stosunków majątkowych między dawnymi małżonkami, poparty według stanu na dzień ustalenia wspólności. Sądowy podział takiego majątku wspólnego polega na podziale fizycznym rzeczy wychodzących w skład owego majątku z artykułu 211 k.c, bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków, z dodatkowym obowiązkowej i odpowiedniej spłaty drugiego małżonka z kodeksu postępowania cywilnego z artykułu 212 2 k.c.