Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 12, 2020 in Biznes finanse i prawo |

Pomoc socjalna w Polsce – na jakie zasiłki, renty możemy składać wnioski i od kiedy w końcu ta emerytura?

Pieniądze nie są najważniejsze w życiu, ale bez nich trudno nam żyć na godziwej stopie życia. Trzeba przecież za coś kupić jedzenie, ciepłe ubrania na zimę, czy opłacić rachunki. Osobom, którym z różnych powodów na to brakuje świadczone są wszelkiego rodzaju zasiłki, czy renty. Tym zaś, którzy w swoim życiu już się napracowali i zasługują na odpoczynek, przysługuje emerytura.

Emerytura

Ogólnie rzecz biorąc, mówi się, że do emerytury pracuje się 40 lat. Czy to jest fakt? Niezbyt. 40 lat wzięło się z prostego rachunku życia. Większość osób zaczyna pracować na umowę, w której jest zapis o odprowadzeniu składek na emeryturę w wieku 20-25 lat. Średnio wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Czyli od rozpoczęcia ścieżki zawodowej do jej końca mija jakieś 40 lat.
Faktycznie, okres, który należy przepracować, aby otrzymać emeryturę jest mniejszy. Aby uzyskać minimalną emeryturę wynosi 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przy czym okres nieskładkowy nie może wynosić więcej niż 1/3 okresu składkowego.
Możliwa jest też wcześniejsza emerytura. Mniej lat mogą mieć na przykład policjanci, strażacy czy zatrudnieni w innych służbach mundurowych, a i tak otrzymają pełną emeryturę. Zachowują też zdolność do podjęcia pracy, więc leganie mogą podjąć się zatrudnienia w kolejnym miejscu na pełną umowę o pracę.

Zasiłki

Zasiłek to świadczenie pieniężne wypłacane przez państwo, osobom, którym należy się materialna pomoc. W Polsce istnieje kilka rodzajów takich świadczeń – zasiłek stały i czasowy.
Odnośnie celu na jaki został wypłacony dana kwota wyróżniamy zasiłek : na ekonomiczne usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, zasiłek rodzinny.
Zasiłek rodzinny należy się w przypadku : urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego.
Podejmowanie zasiłku jest uzależnione od dochodów, które otrzymuje dana rodzina lub osoba, zgłaszająca się o świadczenie pieniężne. Z tego względu wyróżniony jest także zasiłek dla bezrobotnych, czyli osób, które nie otrzymują stałego dochodu, ale są zarejestrowani w Urzędzie Pracy i poszukują zatrudnienia.

Renty

Renta to świadczenie, które otrzymujemy z tytułu czasowej lub stałej niezdolności do pracy. Możliwe jest otrzymanie renty stałej, gdy nie rokujesz odzyskania zdolności do pracy. Renta okresowa przysługuje, gdy czasowo nie masz zdolności do pracy, ale rokujesz jej odzyskanie. Możesz także otrzymać rentę szkoleniową aby się przekwalifikować na inny zawód, zamiast renty okresowej.
O tym na jaki czas możesz otrzymać rentę czasową decyduje ZUS. Szkoleniowa zaś może przysługiwać od 6 miesięcy do 36 miesięcy, ale może zostać skrócona, jeśli przekwalifikowanie jest niemożliwe przez wzgląd na rynek pracy lub nie jest możliwe twoje przeszkolenie.